تبلیغات
مشاهیر وچهر های ماندگارایران - زندگانی ابن سینا کبیر

سایت تاریخ نگار / فرهیختگان و مشاهیر و نویسندگان وچهر های ماندگار ایران زمین سایت تاریخ نگار

زندگانی ابن سینا کبیر

 ابن سینا

حسین بن عبدالله بن سینا (۳۷۰-۴۲۸ قمری/۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی)، شناخته شده با نام‌های دیگری مانند ابن سینا، شرف الملک، شیخ الرئیس و اویسنا (Avicenna)، دانشمند، فیلسوف و پزشک ایرانی که از پرآوازه‌ترین دانشمندان دوره‌ی اسلامی در جهان است. در نزدیکی بخارا به دنیا آمد و در همدان به خاک سپرده شد. دانش‌نامه‌ی فلسفی او به نام کتاب شفا و دانش‌نامه‌ی پزشکی او به نام قانون در پزشکی، از پایه‌های نوزایی اروپا به شمار می‌آید. او پژوهش‌هایی نیز در علوم طبیعی داشت و چگونگی پدیدآمدن کوه‌ها را به درستی بیان کرده است.

  زندگی‌نامه

  پدر ابن سینا از مردمان بلخ بود، اما خود او در رمضان ۳۷۰ قمری در روستایی به نام خرمیثن در نزدیکی بخارا به دنیا آمد. او از همان کودکی هوش سرشار خود را نشان داد. از این رو، پدر او را به نزد سبزی فروشی آگاه به حساب هندی برد تا به دستگاه شمار هندی آشنا شود . ابن سینا همگام با فراگیری حساب هندی، فقه را نیز نزد اسماعیل زاهد فراگرفت. سپس نزد ابوعبدالله ناتلی، که به تازگی به بخارا آمده و پدر ابن‌ سینا او را در خانه‌ی خود جای داده بود، منطق و ریاضی آموخت. کتاب‌های منطق ارسطو، اصول هندسه‌ی اقلیدوس و کتاب المجسطی بطلمیوس، از جمله کتاب‌هایی بود که در این دوران آن‌ها را به کمک ناتلی یا به تنهایی فراگرفت.

  ابن سینا از شانزده سالگی به کار پزشکی پرداخت و در هفده سالگی نوح بن منصور سامانی را درمان کرد. از این رو، امیر سامانی به او اجازه داد از کتابخانه‌ی سلطنتی بهره گیرد. ابن سینا در زندگی‌نامه‌ای که برای شاگردش ابوعبید جوزجانی بازگو کرده، درباره‌ی آن کتابخانه چنین گفته است: «کتاب‌های گوناگونی که من در آن‌جا دیدم و خواندم، کسی حتی نام آن‌ها را نشنیده بود … پس آن کتاب‌ها را خواندم و از آن‌ها بهره‌مند شدم … چون به سن هجده سالگی رسیدم از همه‌ی این علوم فارغ شده بودم و از آن پس چیزی بر من مکشوف نشد.»

  ابن سینا در زمانی که از آن کتابخانه بهرمند بود، پیوسته به خواندن کتاب‌های منطق و فلسفه می‌پرداخت. بیش‌تر زمان شب را نمی‌خوابید و روزها نیز به کاری جدا از خواندن، نوشتن و یادداشت‌برداری نمی‌پرداخت. هرگاه که با مساله‌ی دشواری رو به رو می‌شد که از فهم آن در می‌ماند به مسجد می‌رفت و نماز می‌خواند و از خداوند یاری می‌خواست. شب که به خانه باز می‌گشت، چراغ پیش روی می‌گذاشت و گاهی تا سحرگاه به خواندن و فکر کردن می‌پرداخت. به گفته‌ی خودش: «هر گاه خوابش می‌برد، خود آن مسائل را در خواب می‌دید و بسیاری از آن‌ها بر او روشن می‌شد.»

  ابن سینا هنگامی که فقط هجده سال داشت، در منطق، ریاضی و علوم طبیعی چیره دست شده بود. در همین زمان بود که خواندن کتاب متافیزیک(مابعد الطبیعه) نوشته‌‌ی‌ ارسطو را آغاز کرد و آن گونه که خود گفته است، بیش از چهل بار آن را خواند، اما از فهم درست آن ناتوان بود. با این‌که متن کتاب را از بر داشت، از درک آن ناامید شده بود و با خود می‌گفت: «این کتابی است که راهی به سوی فهمیدن آن نیست.» تا این‌که روزی کتابی به نام اغراض مابعد الطبیعه، از ابونصر فارابی، را کتاب‌فروشی به بهای اندک به وی پیشنهاد کرد. ابن سینا پس از خواندن کتاب فارابی به منظور و هدف ارسطو پی برد.

  هنگامی که ابن سینا بیست و دو سال داشت ، پدرش را از دست داد. در آن زمان دولت سامانیان رو به سستی بود و چندی نگذشت که غزنویان بر بخارا دست یافتند. از این رو، ابن سینا به گرگانج به نزد خوارزم‌شاه علی بن مامون و سپس به نزد جانشین او، مامون بن محمد، رفت و در آن‌جا او را گرامی داشتند. اما محمود غزنوی از فرمانروای گرگانج خواست که ابن سینا و چند دانشمند دیگر را به بارگاهش بفرستد. ابن سینا به ناچار پنهانی از خوارزم بیرون رفت و از نسا، ابیورد، طوس، سمنگان و جاجرم بگذشت تا به دربار قابوس بن وشمگیر در گرگان بپیوندد. اما پیش از رسیدن ابن سینا به گرگان، سپاهیان قابوس بر او شوریدند و او را زندانی کردند. ابن سینا زمانی را پنهانی در گرگان زیست و کار نگارش کتاب قانون را به سال ۴۰۳ در شهر گرگان آغاز کرد. در این زمان بود که ابوعبید جوزجانی به شاگردی او درآمد و تا پایان زندگی همراه او شد.

  ابن سینا در سال ۴۰۴ قمری به ری رفت و به خدمت سیده ملک خاتون، دختر سپهبد شروین، بیوه‌ی فخرالدوله علی بویه و مادر مجد الدوله، درآمد. ابن سینا مجدالدوله را درمان کرد و نزدیک یک سال در پشتیبانی آن مادر و پسر زندگی کرد. سپس به دلیل تهدیدهای محمود غزنوی به سال ۴۰۵ به قزوین و سرانجام به همدان به نزد شمس الدوله‌ رفت. شمس الدوله او را به وزارت برگزید، اما پس از مرگ آن فرمانروا به سال ۴۱۲ قمری، چهارماه زندانی شد. چندی را نیز پنهانی و در گریز زندگی کرد و سرانجام به اصفهان رفت و علاءالدوله‌ی کاکویه او را گرامی داشت.

  ابن سینا نزدیک پانزده سال در اصفهان زندگی کرد و به آموزش و نگارش کتاب پرداخت. برخی شب‌‌‌ها نشست علمی در خانه‌ی علاء الدوله، که مردی دانش‌دوست بود، برگزار می‌شد و ابن‌ سینا و دانشمندان بسیاری در آن شرکت می‌کردند و ابن سینا در همه‌ی آن نشست‌ها سرآمد بود. او در همان دوران بود که نگارش کتاب شفا را آغاز کرد و بخش‌های منطق، مجسطی، اقلیدس، ریاضیات و موسیقی آن را در همان‌جا به پایان رساند. او کتاب الانصاف را نیز در اصفهان نوشت، اما آن کتاب در یورش سپاهیان مسعود غزنوی به اصفهان به سال ۴۲۱، در پی تاراج خانه‌ی ابن‌سینا از بین رفت.

  ابن سینا هم‌چنان در اصفهان ماند تا این که همراه علاءالدوله در نبردی علیه سپاهیان مسعود غزنوی به نزدیکی همدان رفت. او در این سفر به بیماری قولنج دچار شد و به ناچار به اصفهان بازگشت تا درمان خود را انجام دهد. پس از بهبودی بار دیگر همراه علاءالدوله به همدان رفت، اما بار دیگر بیماریش بازگشت. او پس از رسیدن به همدان از درمان خود دست کشید و پس از چند روز، در نخستین جمعه از ماه رمضان ۴۲۸ قمری در سن پنجاه و هشت سالگی در همان‌جا درگذشت و به خاک سپرده شد.

  سال‌شمار زندگی

  ۳۷۰ قمری، در روستای خرمیثن در نزدیکی بخارا به دنیا آمد.

  ۳۸۰ قمری، آموزش‌های پایه‌ای، از جمله فراگیری قرآن، و ادبیات، را به پایان رساند.

  ۳۸۶ قمری، در پزشکی به جایگاه استادی رسید و شاگردانی پرورش داد.

  ۳۸۷ قمری، نوح بن منصور سامانی را درمان کرد و به کتابخانه‌ی بزرگ بخارا راه یافت.

  ۳۹۲ قمری، پدرش درگذشت و ابن سینا بخارا را به سوی گرگانج ترک کرد.

  ۴۲۰ قمری، درخواست محمود غزنوی را نپذیرفت و به سوی گرگان ر هسپار شد.

  ۴۰۳ قمری، قابوس بن وشمگیر زندانی شد . نگارش قانون را در گرگان آغاز کرد.

  ۴۰۴ قمری، به ری رفت و از پشتیبانی سیده ملک خاتون ، بیوه‌ی فخرادوله‌ علی بویه، بهرمند شد.

  ۴۰۵ قمری، به سوی همدان به راه افتاد و به نزد شمس الدوله رفت و بیماری او را درمان کرد.

  ۴۰۶ قمری، به وزارت شمس الدوله برگزیده شد و نگارش کتاب فلسفی شفا را آغاز کرد.

  ۴۱۲ قمری، از کار سیاسی کنار گذاشته شد، چهارماه زندانی بود و کار نوشت شفا را ادامه داد.

  ۴۱۴ قمری، به اصفهان رفت و نزدیک پانزده سال در آن جا ماند و کتاب شفا را به پایان رساند.

  ۴۲۱ قمری، مسعود غزنوی به اصفهان یورش آورد و خانه‌ی ابن سینا را غارت کردند.

  ۴۲۷ قمری، همراه علاءالدوله به همدان رفت و در نزدیکی آن‌جا بیمار شد.

  ۴۲۸ قمری، در پنجاه و هشت سالگی در شهر همدان درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده شد.

  قانون پزشکی

  ابن سینا را بیش‌تر به عنوان پزشکی برجسته می‌شناسند، اما او در مقایسه با زکریای رازی، فیلسوف برجسته‌تری بوده است و از نظر مهارت و دانایی در پزشکی پس از رازی جای می‌گیرد. رازی پزشکی تجربه‌گرا بود و هر چه که درستی‌ آن از راه آزمایش روشن نمی‌شد، نمی‌پذیرفت. اما ابن سینا که در فلسفه بسیار نقد کننده بود، در پزشکی بیش از اندازه از نظریه‌های پیشینیان اثر پذیرفته بود. کتاب قانون او گنجینه‌ای از نظریه‌های پزشکی است؛ نظریه‌های پزشکانی مانند جالینوس رومی که نادرستی‌ها زیادی در آن‌ها دیده می‌شود. با این همه، نه رازی و نه کتاب الحاوی او به پایه‌ی شهرت ابن سینا و قانون او نرسید. زیرا کتاب قانون بسیار استادانه‌تر از کتاب الحاوی نوشته شده و حجم کم‌تری دارد و بنابراین آسان‌تر از الحاوی می‌توان آن را نسخه‌برداری یا چاپ کرد  و از آن بهره گرفت.

    قانون به پنج کتاب تقسیم شده است. کتاب اول، کلیات، دشوارترین بخش قانون است و دست کم ۱۰ شرح بر آن نوشته شده است. کتاب کلیات به چهار فن بخش شده است. فن اول پژوهشی است در چهار عنصر آتش، باد ، آب و خاک که از رابطه‌ی آن‌ها با هم مزاج‌های چهارگانه، یعنی خون، صفرا، سودا و بلغم، پدید می‌آید. مزاج‌ها با نسبت‌های معینی در هم می‌آمیزند و اندام‌های ساده را به وجود می‌آورند و کالبدشناسی اندام‌ها در ادامه آمده است. کتاب اول با پرداختن به سه قوه پایان می‌پذیرد: قوه‌ی عاقله که مرکز آن مغز است؛ قوه‌ی طبیعی که باعث ماندگاری آدمی می‌شود و مرکز آن کبد و بیضه‌هاست؛ قوه‌ی حیوانی که مرکز آن قلب است و زما م نفس حیوانی را که باعث حس و حرکت می‌شود، در دست دارد.

  کتاب دوم، ادویه مفرده، دو بخش دارد که یکی پیرامون ویژگی‌های داروهای طبیعی و چگونگی نگهداری آن‌ها و دیگری فهرست الفبایی از داروهای شناخته شده همراه با ویژگی‌های دارویی آن‌هاست. در این کتاب صفحه‌ای درباره‌ی تجربه در طب وجود دارد. کتاب سوم، امراض از فرق سر تا نوک پا، با گفتاری پیرامون بیماری‌های مغز آغاز می‌شود و سپس به بیماری‌های اعصاب، چشم و گوش می‌پردازد. در ادامه، گفتاری پیرامون درد مفصل‌ها، عرق النساء(سیاتیک) و بیماری‌های ناخن وجود دارد و سپس با کالبدشناسی اندام‌های مرکب به پایان می‌رسد. کتاب چهارم، امراضی که به اندام معینی اختصاص ندارند، گفتارهایی پیرامون تب، طبقه‌بندی تب‌ها، پیش‌بینی بیماری، دمل‌ها و تاول‌های چرکی، زخم‌ها، زهرها و جانداران زهردار، بیماری‌ها مو و گفتاری پیرامون چاغی و لاغری بیش از اندازه، است. کتاب پنجم، داروهای مرکب، گفتارهایی است پیرامون پادزهرها، حب‌های مکیدنی، معجون‌ها، قرص‌ها، داروهای منقی و ملین و چگونگی بهره‌گیری از آن‌ها در درمان بیماری‌ها.

  بازتاب قانون

کتاب قانون در سده‌های میانه‌ی اروپا شناخته شده‌ترین کتاب پزشکی بود و تا سال ۱۶۵۰ کتاب درسی مدرسه‌‌ی پزشکی مونپلیه و لوون بود. متن کامل این کتاب پیش از سال ۱۱۸۷ میلادی به کوشش گراردوس کرمونیایی و به فرمان اسقف اعظم تولدو(طلیطله)، ریموند(درگذشته ۱۱۹۱ میلادی) به لاتینی ترجمه شد. گراردوس کتاب الارجوزه فی طب (چکیده‌ی قانون به شعر) را نیز به لاتینی ترجمه کرده است. ترجمه‌ی لاتینی قانون در دوران نوزایی اروپا از ۱۴۷۳ تا ۱۴۸۶ میلادی بارها در ایتالیا به چاپ رسید. آندرآ آلپاکو، شناخته شده‌ترین مترجم آثار پزشکی ابن سینا در آن دوران است که ترجمه‌های پیشین را نیز بازنگری کرد. کتاب قانون بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۵۴ میلادی به روسی ترجمه شد. ترجمه‌ی فارسی این کتاب به کوشش شرفکندی(هژار) در سال ۱۳۷۰ منتشر شد.

    برخی از پزشکان اروپایی برای آن که این اثر سترگ را بهتر درک کنند به فراگیری زبان عربی پرداختند و از این رو واژه‌های عربی بسیاری در نوشته‌های آنان راه یافته است. هنریک هارپسترنگ از پزشکان پادشاه دانمارک(درگذشت ۱۲۴۴) شناخته‌‌ شده‌ترین آن‌هاست. در آثار گالیلمو و شاگردش لانفرانک، که بنیان‌گذار جراحی نوین در فرانسه به شمار می‌آید، نیز اصطلاحات عربی بسیاری دیده می‌شود. حتی لئوناردو داوینچی که کالبدشناسی ابن سینا را نادرست می‌دانست، چون اصطلاحات دیگری در اختیار نداشت به ناچار همان اصطلاحات قانون را به کار برد. پاراسلسوس که در شهر بال سوئیس کتاب قانون را آتش زد، شبانه از شهر گریخت و گرنه خودش را آتش می‌زدند.

  نگارش‌های ابن سینا

  ابن سینا اندیشمند و نویسنده‌ی پرکار و توانایی بوده است. بر پایه‌ی پژوهش یحیی مهدوی، ۱۳۱ نوشته اصیل از ابن سینا و ۱۱۱ اثر منسوب به او وجود داشته که تنها بخشی از آن‌ها به دست ما رسیده است. دراین جا گزیده‌ای از آثار او که به چاپ رسیده و به زبان‌ها دیگر نیز ترجمه شده است، معرفی می‌شود .

  ۱٫ کتاب الشفاء: دانش‌نامه‌ی فلسفی بزرگی است در چهار بخش منطق، طبیعیات(فیزیک)، ریاضیات(هندسه، حساب، موسیقی و اخترشناسی) و مابعد الطبیعه .

  ۲٫ النجات: چکیده‌ی شفاء و نظریه‌های فلسفی ابن‌ سینا

  ۳٫ القانون فی الطب: دانش‌نامه‌ی پزشکی

  ۴٫ الارجوزه فی الطب: چکیده‌ی قانون به شعر(۱۳۲۶ بیت)

  ۵٫ کتاب الانصاف: در برگیرنده‌ی ۲۸ هزار مساله بوده است

  ۶٫ منطق المشرقین

  ۷٫ رساله اضحویه فی امر المعاد

  ۸٫ عیون الحکمه

  ۹٫ تسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیات

  ۱۰٫ رساله حی بن یقضان: داستان فلسفی

  ۱۱٫ رساله فی ماهیت الصلاه: پیرامون نماز

  ۱۲٫ رساله فی الاکسیر

  ۱۳٫ الاشارات و التنبیهات: آخرین و برجسته‌ترین اثر ابن‌ سینا

  ۱۴٫ المبداء و المعاد

  ۱۵٫ النکت و افوائد: پیرامون منطق، الاهیات و طبیعیات

  ۱۶٫ رساله فی ماهیت العشق

  ۱۷٫ دانش‌نامه‌ی علایی: دانش‌نامه‌ی فلسفی به زبان فارسی

  ۱۸٫ رساله‌ی رگ‌شناسی: پیرامون نبض به فارسی

  ۱۹٫ کنوز المعزمین: به فارسی

  ۲۰٫ رساله‌ی جرثقیل: به فارسی

  بوعلی در نگاه اندیشمندان

  جرج سارتن در کتاب « مقدمه بر تاریخ علم » ابن سینا را این گونه معرفی کرده است: « جامع العلوم، فیلسوف، طبیب، ریاضی‌دان، اخترشناس، پرآوازه‌ترین دانشمند اسلام و یکی از شناخته‌شده‌ترین دانشمندان همه‌ی ملت‌ها، کشورها و دوران‌ها.» و درباره‌‌ی قانون نوشته است: «قانون به خاطر کمال صوری و ارزش ذاتی‌اش، الحاوی رازی، الملکی علی بن عباس اهوازی و حتی آثار جالینوس را تحت الشعاع قرار داد و تا شش قرن در راس قرار گرفت.»

  منبع :

  ۱٫ مصاحب، غلامحسین. دایره المعارف فارسی(مقاله‌ی ابوعلی سینا). انتشارات فرانکلین، ۱۳۴۵

  ۲٫ دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه(واژه‌ی ابن سینا)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷

  ۳٫ زکی اسکندر، آلبرت/ قنواتی،ج.ش. ابن‌سینا(از مقاله‌های زندگی‌نامه‌ی علمی دانشوران، به کوشش احمد بیرشک). ترجمه‌ی حسین معصومی همدانی. انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۹

  ۴٫ خراسانی، شرف الدین. ابن سینا(از مجموعه مقاله‌های دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، به کوشش سیدکاظم بجنوردی). انتشارات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۰

  ۵ . سارتن، جرج. مقدمه‌ بر تاریخ علم. ترجمه‌ی غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳

  ۶٫ براون، ادوارد. پزشکی اسلامی. ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا. انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ ششم، ۱۳۸۳
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:35 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis australian price we use it cialis online store cialis great britain cialis italia gratis cialis generico milano cialis herbs cialis online cialis australian price comprar cialis navarr cialis 5 mg
buy cialis no rx
یکشنبه 8 مهر 1397 10:58 ب.ظ

Valuable write ups. Appreciate it.
cialis canada on line low dose cialis blood pressure cialis 10mg prix pharmaci wow cialis 20 when will generic cialis be available canada discount drugs cialis where to buy cialis in ontario only best offers cialis use cialis daily dose generic cialis daily reviews
online canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 03:20 ق.ظ

You revealed this very well!
pharmacy near me canada online pharmacy viagra canadiense canadian pharmaceuticals companies drugs for sale deep web canadianpharmacyusa24h how safe are canadian online pharmacies north west pharmacies canada canadian rxlist canadian cialis
http://cialisyoues.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:13 ب.ظ

You made your point very clearly.!
cialis 100mg suppliers cialis generic online prescriptions cialis cialis qualitat canadian cialis generic cialis pill online cuanto cuesta cialis yaho venta cialis en espaa cialis savings card we recommend cialis best buy
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:53 ق.ظ

Amazing a good deal of superb material!
sildenafil pills buying viagra without prescription buy viagra in store viagra for sale online buy herbal viagra online online cheap viagra how to buy generic viagra viagra how to get a prescription online pharmacy buy cheap viagra online usa
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:44 ب.ظ

With thanks. I like this.
low cost cialis 20mg 5 mg cialis coupon printable cialis online napol cialis patent expiration when can i take another cialis cialis kamagra levitra cialis super acti cialis generika in deutschland kaufen buy cialis uk no prescription india cialis 100mg cost
viabiovit.com/viagra-for-less.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:29 ق.ظ

Nicely put. Regards.
viagra uk price buy sildenafil generic how to buy viagra online without prescription safely buy viagra online online sildenafil uk buy viagra sildenafil online sildenafil buy uk get online prescription for viagra sildenafil online uk buy genuine viagra
babecolate.com/buy-cialis-generic.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:08 ب.ظ

Nicely put, Regards!
acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg generic cialis levitra cialis side effects buy original cialis wow cialis 20 cialis coupon low cost cialis 20mg american pharmacy cialis dose size of cialis
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:44 ق.ظ

You made your position pretty clearly!!
cialis patentablauf in deutschland generic low dose cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5mg billiger tadalafil tablets cialis en mexico precio compare prices cialis uk buy cialis cheap 10 mg cialis para que sirve cialis sans ordonnance
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:24 ق.ظ

Many thanks. Valuable stuff.
free cialis free generic cialis cialis herbs costo in farmacia cialis import cialis sublingual cialis online cialis wir preise buying brand cialis online tadalafil 20 mg cialis ahumada
Cialis generic
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:21 ق.ظ

You actually reported it adequately!
cialis generico in farmacia cialis super kamagra tadalafil generic rezeptfrei cialis apotheke cialis free trial buying cialis in colombia acheter du cialis a geneve walgreens price for cialis ou acheter du cialis pas cher sublingual cialis online
Viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:07 ب.ظ

Truly loads of good data.
buying viagra online without prescription viagra online pharmacy sildenafil buy viagra online india online order for viagra viagra tablets online how buy viagra viagra from usa pharmacy viagra cheap buy buying viagra online from canada
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:50 ق.ظ

You've made the point!
cialis lilly tadalafi calis get cheap cialis cialis 20 mg cut in half cialis taglich cialis 200 dollar savings card cialis 100 mg 30 tablet weblink price cialis cialis 20 mg cut in half cialis side effects
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:40 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post!
It's the little changes which will make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!
Can better posture make you taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:26 ق.ظ
Your means of describing all in this article is in fact
pleasant, every one be capable of simply understand it,
Thanks a lot.
how to stop a foot pain
جمعه 16 تیر 1396 07:37 ب.ظ
Glad to be one of many visitors on this awing internet site :D.
https://katinatollner.wordpress.com/2015/07/09/what-is-a-hammer-toe-treatment/?share=google-plus-1
دوشنبه 5 تیر 1396 10:02 ق.ظ
Incredible quest there. What occurred after? Take care!
alberto7oconnor15.soup.io
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 12:02 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your weblog. Do you
ever run into any internet browser compatibility issues? A couple of
my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but
looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this issue?
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:01 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It truly helpful & it helped me out a lot. I'm hoping to provide one thing back
and help others such as you aided me.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 03:42 ب.ظ
Thanks for finally writing about >مشاهیر
وچهر های ماندگارایران - زندگانی ابن سینا کبیر <Liked it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo